Poslanecké kancelárie - Alojz Přidal

Kancelária
Farský úrad Hlohovec, Kamenná ul. č. 6, Hlohovec


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr