Poslanecké kancelárie - Branislav Opaterný

Kancelária
LEAS, spol. s r. o., Vansova 2, 811 03 Bratislava


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr