Poslanecké kancelárie - Juraj Blanár

Kancelária
GENEZIC TRADE, spol. s r. o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, telefón: 041/5003274, fax: 041/5003276


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr