Poslanecké kancelárie - Pavol Abrhan

Kancelária
Bytový podnik Nové Zámky, Komárňanská 39, 940 01 Nové Zámky, telefón: 035/6400214, fax: detto
Mesto Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 183, 953 33 Zlaté Moravce
Mesto Komárno, Senné nám. 6, 945 01 Komárno, telefón: 035/7702869
Mesto Topoľčany, Bernolákova ul., 955 01 Topoľčany, telefón: 038/5326357
Mesto Levice, Andreja Sládkoviča 2, 934 01 Levice, telefón: 036/6312621
Nitra, Farská ul. č. 5 (Správa majetku), 949 01 Nitra, telefón: 037/6524666
Mesto Šaľa, Dom politických strán, Kukučínova 4, 927 01 Šaľa
Stredná združená škola, Sládkovičova 3, 953 33 Zlaté Moravce


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr