Poslanecké kancelárie - Milan Rehák

Kancelária
AFS, Komenského ul.5, Trenčín
Mesto Ilava, Farská 84/5, Ilava
Mesto Bánovce nad Bebravou, Dom služieb Ľ.Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr