Poslanecké kancelárie - Tomáš Šudík

Kancelária
Triada One, spol. s r. o., Námestie Slobody č. 61, 066 01 Humenné


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr