Poslanecké kancelárie - Lukáš Kyselica

Kancelária
Zoltán Rosa, Mojzovo námestie 9125/2, 94101 Nové Zámky


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr