Piatok 20. 4. 2018


Prijatia

12:00 - 12:30Prijatie delegácie Ministra zahraničných vecí Mongolska s členmi Skupiny priateľstva s Mongolskom
budova Národnej rady SR na Námestí A. Dubčeka 1, rokovacia miestnosť č. 183