PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2306/2022, CRD-2444/2022,
CRD-2575/2022, PREDS-233/2022
1389
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. decembra 2022
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 75., 76., 77. a 78. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac november 2022
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 75., 76., 77. a 78. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac november 2022, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
a v súlade s § 63 ods. 3 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 75., 76., 77. a 78. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac november 2022
BARÁNIK Alojz
(SaS)
dňa 15.11.2022
BAŠKA Jaroslav
(SMER-SD)
v dňoch 10.11., 11.11. a 15.11.2022
BENČÍK Ján
(SaS)
dňa 15.11.2022
BLCHÁČ Ján
(-)
dňa 15.11.2022
CMOREJ Peter
(SaS)
dňa 15.11.2022
ČEKOVSKÝ Kristián
(OĽANO)
dňa 11.11.2022
GRŐHLING Branislav
(SaS)
v dňoch 8.11., 9.11., 10.11., 11.11. a 15.11.2022
HABÁNIK Jozef
(SMER-SD)
dňa 11.11.2022
HALGAŠOVÁ Jarmila
(SaS)
dňa 15.11.2022
HATTAS Marek
(SaS)
v dňoch 11.11., 15.11. a 30.11.2022
HORVÁTHOVÁ Eva
(OĽANO)
v dňoch 10.11. a 15.11.2022
KAŠPER Igor
(SME RODINA)
dňa 15.11.2022
2
KMEC Peter
(-)
v dňoch 8.11., 9.11., 10.11. a 11.11.2022
KOLLÁR Miroslav
(-)
v dňoch 29.11. a 30.11.2022
KOTLEBA Marek
(-)
v dňoch 10.11. a 11.11.2022
KREMSKÝ Peter
(OĽANO)
dňa 15.11.2022
KRUPA Peter
(-)
dňa 11.11.2022
LIBA Peter
(OĽANO)
dňa 15.11.2022
MEDVECKÝ Andrej
(-)
v dňoch 10.11. a 11.11.2022
MIČOVSKÝ Ján
(-)
dňa 11.11.2022
NEMKY Martin
(SMER-SD)
dňa 30.11.2022
ŇARJAŠ Erik
(OĽANO)
v dňoch 10.11., 11.11. a 15.11.2022
PELLEGRINI Peter
(-)
v dňoch 10.11. a 11.11.2022
SUJA Miroslav
(-)
dňa 11.11.2022
SULÍK Richard
(SaS)
dňa 15.11.2022
ŠÍBL Jaromír
(OĽANO)
dňa 11.11.2022
ŠUTEKOVÁ Miriam
(-)
v dňoch 9.11., 10.11., 11.11. a 15.11.2022
TÓTH Vojtech
(OĽANO)
dňa 15.11.2022
URBAN Miroslav
(-)
dňa 9.11.2022
VETRÁK Milan
(OĽANO)
dňa 9.11.2022
VONS Peter
(OĽANO)
dňa 15.11.2022
ZEMANOVÁ Anna
(SaS)
dňa 15.11.2022
Boris K o l l á r v. r.