PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1982/2022
CRD-2306/2022
PREDS-193/2022
1346
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 4. novembra 2022
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 72., 74. a 75. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac október 2022
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 72., 74. a 75. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac október 2022, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
a v súlade s § 63 ods. 3 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 72., 74. a 75. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac október 2022
BALÁŽ Vladimír
(SMER-SD)
dňa 11.10.2022
BAŠKA Jaroslav
(SMER-SD)
v dňoch 6.10., 11.10., 21.10. a 25.10.2022
BLAHA Ľuboš
(SMER-SD)
dňa 11.10.2022
BLCHÁČ Ján
(-)
v dňoch 7.10., 19.10., 20.10., 21.10., 25.10. a 26.10.2022
BORGUĽA Martin
(SME RODINA)
v dňoch 11.10., 21.10., 25.10. a 26.10.2022
2
BRISUDOVÁ Martina
(OĽANO)
v dňoch 21.10., 25.10. a 26.10.2022
ČEKOVSKÝ Kristián
(OĽANO)
dňa 4.10.2022
DOBEŠ Peter
(OĽANO)
dňa 26.10.2022
FAIČ Vladimír
(SMER-SD)
v dňoch 6.10. a 7.10.2022
FECKO Martin
(OĽANO)
dňa 25.10.2022
FERENČÁK Ján
(-)
v dňoch 6.10., 7.10., 25.10. a 26.10.2022
FICO Robert
(SMER-SD)
v dňoch 5.10. a 26.10.2022
GALIS Dušan
(SMER-SD)
v dňoch 21.10. a 25.10.2022
GYIMESI György
(OĽANO)
v dňoch 21.10. a 25.10.2022
HABÁNIK Jozef
(SMER-SD)
v dňoch 5.10., 11.10. a 25.10.2022
HALGAŠOVÁ Jarmila
(SaS)
v dňoch 21.10. a 26.10.2022
HATTAS Marek
(SaS)
v dňoch 6.10., 21.10. a 25.10.2022
HORVÁTHOVÁ Eva
(OĽANO)
dňa 6.10.2022
HUS Igor
(OĽANO)
v dňoch 21.10., 25.10. a 26.10.2022
JARJABEK Dušan
(SMER-SD)
dňa 21.10.2022
KAVECKÁ Monika
(OĽANO)
dňa 26.10.2022
KEREKRÉTI Ján
(OĽANO)
v dňoch 4.10., 5.10., 6.10.,
7.10., 11.10., 26.10. a 27.10.2022
KÉRY Marián
(SMER-SD)
dňa 21.10.2022
KLUS Martin
(-)
v dňoch 4.10., 5.10. a 7.10.2022
KMEC Peter
(-)
dňa 25.10.2022
KOČIŠ Eduard
(-)
dňa 21.10.2022
KOLLÁR Boris
(SME RODINA)
dňa 25.10.2022
KOLLÁR Miroslav
(-)
v dňoch 11.10. a 20.10.2022
KOTLEBA Marek
(-)
v dňoch 5.10., 6.10., 7.10., 21.10., 25.10., 26.10.
a 27.10.2022
KRUPA Peter
(-)
v dňoch 11.10., 20.10., 21.10.,
25.10.2022 a 26.10.2022
3
KUBÁNEK Stanislav
(SMER-SD)
dňa 11.10.2022
KUFFA Filip
(-)
v dňoch 11.10., 20.10., 21.10.,
25.10., 26.10. a 27.10.2022
KUFFA Štefan
(-)
v dňoch 11.10., 20.10., 21.10.,
25.10., 26.10. a 27.10.2022
KURIAK Milan
(OĽANO)
dňa 25.10.2022
LEDECKÝ Vladimír
(SaS)
dňa 21.10.2022
LIBA Peter
(OĽANO)
dňa 21.10.2022
LINHART Patrick
(SME RODINA)
dňa 25.10.2022
MARCINČIN Radovan
(OĽANO)
v dňoch 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
MARCINKOVÁ Vladimíra
(SaS)
dňa 7.10.2022
MEDVECKÝ Andrej
(-)
v dňoch 11.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
MIČOVSKÝ Ján
(-)
dňa 7.10.2022
MIERNA Anna
(OĽANO)
dňa 21.10.2022
MIZÍK Stanislav
(-)
v dňoch 5.10., 6.10., 7.10.,
11.10., 20.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
NEMKY Martin
(SMER-SD)
v dňoch 11.10., 18.10., 19.10.,
20.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
ŇARJAŠ Erik
(OĽANO)
v dňoch 20.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
PELLEGRINI Peter
(-)
v dňoch 7.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
PLEŠTINSKÁ Zita
(OĽANO)
v dňoch 25.10. a 26.10.2022
POTOCKÝ Milan
(OĽANO)
dňa 21.10.2022
RAŠI Richard
(-)
dňa 7.10.2022
SAKOVÁ Denisa
(-)
v dňoch 19.10. a 20.10.2022
4
SCHLOSÁR Rastislav
(-)
dňa 11.10.2022
SUJA Miroslav
(-)
dňa 21.10.2022
SUSKO Boris
(SMER-SD)
dňa 11.10.2022
SVRČEK Miloš
(SME RODINA)
dňa 21.10.2022
ŠEBOVÁ Zuzana
(SME RODINA)
dňa 11.10.2022
ŠIMKO Jozef
(SME RODINA)
v dňoch 11.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
ŠIPOŠ Michal
(OĽANO)
v dňoch 25.10. a 26.10.2022
ŠOFRANKO Mária
(OĽANO)
dňa 25.10.2022
ŠUDÍK Tomáš
(OĽANO)
v dňoch 21.10., 25.10. a 26.10.2022
ŠUTAJ EŠTOK Matúš
(-)
v dňoch 20.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
ŠUTEKOVÁ Miriam
(-)
v dňoch 4.10., 11.10., 18.10.,
19.10., 20.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
TARABA Tomáš
(-)
v dňoch 21.10. a 25.10.2022
TOMÁŠ Erik
(-)
v dňoch 21.10. a 25.10.2022
TÓTH Vojtech
(OĽANO)
v dňoch 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
URBAN Miroslav
(-)
v dňoch 6.10., 7.10., 11.10.,
18.10. a 21.10.2022
VALÁŠEK Tomáš
(-)
v dňoch 19.10. a 20.10.2022
VAĽOVÁ Jana
(SMER-SD)
v dňoch 5.10., 6.10., 7.10.,
11.10., 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
VAŇOVÁ Jarmila
(OĽANO)
v dňoch 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
5
VONS Peter
(OĽANO)
dňa 25.10.2022
ZAJAČIK Vladimír
(OĽANO)
v dňoch 21.10., 25.10.
a 26.10.2022
ZAHORČÁK Viliam
(SMER-SD)
v dňoch 7.10., 11.10., 21.10.,
25.10. a 26.10.2022
ŽIGA Peter
(-)
v dňoch 21.10. a 26.10.2022
v z. Peter P č o l i n s k ý v. r.