PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-102, 103/2022
1058
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 6. mája 2022
k zmene v zložení Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO
A. b e r i e m n a v e d o m i e
písomné oznámenia predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO M. Šipoša z 5. mája 2022 o tom, že dňom 5. mája 2022 prestali byť na základe rozhodnutia členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO členkami Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO poslankyne Romana Tabák a Katarína Hatráková,
B.u k l a d á m
vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť zníženie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO o čiastku pripadajúcu na dve členky (Romana Tabák, Katarína Hatráková) od 6. mája 2022 vrátane.
Boris K o l l á r v. r.