PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-89/2022
CRD-1027/2022
1056
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. mája 2022
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 64. a 65. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac apríl 2022
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 64. a 65. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac apríl 2022, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
a v súlade s § 63 ods. 3 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 64. a 65. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac apríl 2022
BLCHÁČ Ján
(-)
v dňoch 28.4. a 29.4.2022
HAJŠELOVÁ Petra
(SME RODINA)
dňa 29.4.2022
HATRÁKOVÁ Katarína
(OĽANO)
v dňoch 28.4. a 29.4.2022
HATTAS Marek
(SaS)
v dňoch 28.4. a 29.4.2022
KAŠPER Igor
(SME RODINA)
dňa 29.4.2022
KEREKRÉTI Ján
(OĽANO)
dňa 29.4.2022
KMEC Peter
(-)
v dňoch 28.4. a 29.4.2022
KOTLEBA Marek
(-)
dňa 26.4.2022
KROŠLÁK Ján
(-)
dňa 26.4.2022
KRUPA Peter
(-)
dňa 29.4.2022
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica
(-)
dňa 29.4.2022
MARCINKOVÁ Vladimíra
(SaS)
dňa 26.4.2022
MIČOVSKÝ Ján
(-)
v dňoch 26.4., 27.4., 28.4., 29.4.2022
MIZÍK Stanislav
(-)
dňa 29.4.2022
2
REMIÁŠOVÁ Anna
(OĽANO)
dňa 29.4.2022
SCHLOSÁR Rastislav
(-)
dňa 29.4.2022
SLOBODA Radovan
(SaS)
dňa 29.4.2022
SUJA Miroslav
(-)
dňa 29.4.2022
SVRČEK Miloš
(SME RODINA)
dňa 29.4.2022
ŠIMKO Jozef
(-)
v dňoch 26.4. a 29.4.2022
ŠUTEKOVÁ Miriam
(-)
dňa 29.4.2022
URBAN Miroslav
(-)
dňa 29.4.2022
ZAJAČIK Vladimír
(OĽANO)
dňa 29.4.2022
ZÁBORSKÁ Anna
(OĽANO)
dňa 29.4.2022
Boris K o l l á r v. r.