PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-95/2022
1053
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. apríla 2022
k zmene v zložení Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita
A. b e r i e m n a v e d o m i e
písomné oznámenie predsedníčky Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Anny Zemanovej z 26. apríla 2022 o tom, že
- dňom 26. apríla 2022 vrátane sa členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita stal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Kanuščák, ktorý zložil sľub na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 26. apríla 2022 a nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, ktorý bol dňom 4. apríla 2022 vymenovaný vládou Slovenskej republiky do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky;
B. u k l a d á m
vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť zvýšenie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita o čiastku pripadajúcu na jedného člena(Jozef Kanuščák) od 26. apríla 2022 vrátane.
Boris K o l l á r v. r.