PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-20, 21, 27, 38/2022
CRD-204, 491/2022
975
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. marca 2022
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 55., 56., 57., 58. a 59. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2022
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 55., 56., 57., 58. a 59. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2022, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
a v súlade s § 63 ods. 3 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 55., 56., 57., 58. a 59. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2022
ANDREJUVOVÁ Anna (OĽANO) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2., 8.2. a 9.2.2022
BALÁŽ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 10.2., 11.2. a 15.2.2022
BAŠKA Jaroslav (SMER–SD) dňa 11.2.2022
BLAHA Ľuboš (SMER–SD) v dňoch 10.2., 11.2., 17.2., 18.2., 22.2.,
23.2. a 25.2.2022
BLANÁR Juraj (SMER–SD) dňa 11.2.2022
BLCHÁČ Ján (-) v dňoch 11.2., 15.2., 16.2., 18.2., 22.2.
a 25.2.2022
2
BORGUĽA Martin (SME RODINA) v dňoch 15.2., 16.2., 22.2., 23.2.
a 25.2.2022
CMOREJ Peter (SaS) dňa 18.2.2022
ČEPČEK Martin (-) dňa 8.2.2022
DRDUL Dominik (OĽANO) v dňoch 15.2. a 16.2.2022
FECKO Martin (OĽANO) v dňoch 22.2., 23.2. a 25.2.2022
FERENČÁK Ján (-) dňa 25.2.2022
FICO Robert (SMER–SD) v dňoch 1.2. a 11.2.2022
FOLTIN Roman (SaS) v dňoch 18.2. a 25.2.2022
GALIS Dušan (SMER–SD) dňa 11.2.2022
GYIMESI György (OĽANO) dňa 25.2.2022
HABÁNIK Jozef (SMER–SD) v dňoch 11.2. a 25.2.2022
HAJŠELOVÁ Petra (SME RODINA) v dňoch 1.2., 2.2. a 3.2.2022
HALGAŠOVÁ Jarmila (SaS) dňa 11.2.2022
HATTAS Marek (SaS) v dňoch 8.2., 10.2., 11.2., 22.2. a 23.2.2022
HORVÁTHOVÁ Eva (OĽANO) v dňoch 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 15.2., 16.2.,
17.2., 18.2., 22.2., 23.2. a 25.2.2022
HUDECOVÁ Eva (SME RODINA) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2., 8.2., 9.2.,
10.2., 11.2., 16.2., 18.2., 22.2. a 23.2.2022
JARJABEK Dušan (SMER–SD) dňa 25.2.2022
KARAHUTA Jaroslav (SME RODINA) v dňoch 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 15.2.,
16.2., 17.2. a 18.2.2022
KAZDA Radovan (SaS) v dňoch 16.2. a 18.2.2022
KOČIŠ Eduard (-) dňa 25.2.2022
KOLLÁR Miroslav (-) dňa 11.2.2022
KOTLEBA Marian (ĽS Naše Slovensko) dňa 1.2.2022
KROŠLÁK Ján (-) v dňoch 10.2., 11.2., 17.2. a 18.2.2022
KRUPA Peter (ĽS Naše Slovensko) v dňoch 10.2., 11.2. a 22.2.2022
KUBÁNEK Stanislav (SMER–SD) v dňoch 15.2. a 16.2.2022
KUČERA Karol (OĽANO) v dňoch 23.2. a 25.2.2022
KUFFA Filip (-) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2., 8.2., 9.2.,
10.2., 11.2., 16.2. a 25.2.2022
KUFFA Štefan (-) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2., 8.2., 9.2.,
3
10.2., 11.2. a 25.2.2022
KURIAK Milan (OĽANO) v dňoch 1.2., 2.2. a 3.2.2022
KYSELICA Lukáš (OĽANO) v dňoch 23.2. a 25.2.2022
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica(-) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2., 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 15.2., 16.2., 17.2., 18.2., 22.2., 23.2., 25.2.2022
LINHART Patrick(SME RODINA)dňa 10.2.2022
MAJOROVÁ GARSTKOVÁ Jana (OĽANO) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2.2022
MARCINČIN Radovan (OĽANO) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2.2022
MAZUREK Milan (-) dňa 25.2.2022
MIČOVSKÝ Ján (-) v dňoch 15.2., 16.2., 17.2., 18.2.,
22.2., 23.2. a 25.2.2022
MIERNA Anna(OĽANO)v dňoch 22.2. a 23.2.2022
MIZÍK Stanislav (ĽS Naše Slovensko) v dňoch 3.2. a 25.2.2022
NEMEC Richard (OĽANO)v dňoch 1.2., 2.2. a 3.2.2022
NEMKY Martin(SMER–SD)dňa 8.2.2022
ŇARJAŠ Erik (OĽANO)v dňoch 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 15.2.2022
PELLEGRINI Peter (-) v dňoch 10.2. a 11.2.2022
PIVKOVÁ Alexandra (-) v dňoch 11.2.,18.2., 22.2. a 23.2.2022
PLEŠTINSKÁ Zita(OĽANO) dňa 25.2.2022
POLLÁK Peter (OĽANO) dňa 3.2.2022
RAŠI Richard (-) v dňoch 18.2. a 25.2.2022
SALOŇ Marián (SMER–SD) v dňoch 8.2. a 15.2.2022
SCHLOSÁR Rastislav (ĽS Naše Slovensko) dňa 1.2.2022
SLOBODA Radovan (SaS) v dňoch 15.2. a 22.2.2022
SUJA Miroslav (-) v dňoch 3.2., 11.2. a 25.2.2022
SUSKO Boris (SMER–SD) v dňoch 15.2. a 16.2.2022
ŠIMKO Jozef (-) v dňoch 3.2. a 11.2.2022
ŠUCA Peter (SMER–SD) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2., 8.2., 9.2.,
10.2. a 11.2.2022
ŠUTEKOVÁ Miriam (-) v dňoch 3.2. a 18.2.2022
TABÁK Romana (OĽANO) v dňoch 11.2., 15.2. a 18.2.2022
TAKÁČ Richard (SMER–SD) dňa 11.2.2022
TARABA Tomáš (-) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2. a 22.2.2022
4
TÓTH Vojtech(OĽANO) v dňoch 1.2., 2.2., 3.2., 8.2., 9.2., 10.2.
a 11.2.2022
URBAN Miroslav (-) v dňoch 17.2., 18.2., 23.2. a 25.2.2022
VALÁŠEK TOMÁŠ(-) v dňoch 10.2. a 11.2.2022
VALOCKÝ Jozef (SMER–SD) dňa 11.2.2022
VÁŽNY Ľubomír(SMER–SD) dňa 1.2.2022
VISKUPIČ Marián (SaS) v dňoch 8.2., 9.2., 10.2. a 11.2.2022
ZAJAČIK Vladimír (OĽANO) v dňoch 15.2., 16.2., 17.2., 18.2.,
22.2. a 23.2.2022
ŽIGA Peter (-) v dňoch 1.2., 3.2. a 25.2.2022
Boris K o l l á r v. r.