PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-27/2022
974
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. marca 2022
o neospravedlnení neúčasti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac február 2022
K o n š t a t u j e m, že
- podľa záznamu o vykázaní poslancov z rokovacej sály boli podľa § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci február 2022 vykázaní z rokovacej sály poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Andrej MEDVECKÝ(ĽS Naše Slovensko)dňa 8. februára 2022,
Peter KRUPA (ĽS Naše Slovensko) dňa 8. februára 2022
Marian KOTLEBA (ĽS Naše Slovensko) dňa 8. februára 2022;
- v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.