PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-5/2022
912
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2022
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 54. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac január 2022
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 54. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac január 2022, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
a v súlade s § 63 ods. 3 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 54. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac január 2022
Boris K o l l á r v. r.
BITTÓ CIGÁNIKOVÁ Jana
(SaS)
dňa 18.1.2022
FECKO Martin
(OĽANO)
dňa 18.1.2022
FERENČÁK Ján
(-)
dňa 18.1.2022
HALGAŠOVÁ Jarmila
(SaS)
dňa 18.1.2022
HATTAS Marek
(SaS)
dňa 18.1.2022
HUDECOVÁ Eva
(SME RODINA )
dňa 18.1.2022
KOČIŠ Eduard
(-)
dňa 18.1.2022
KOZELOVÁ Monika
(OĽANO)
dňa 18.1.2022
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica
(-)
dňa 18.1.2022
LAURENČÍK Milan
(SaS)
dňa 18.1.2022
LEDECKÝ Vladimír
(SaS)
dňa 18.1.2022
PLEŠTINSKÁ Zita
(OĽANO)
dňa 18.1.2022
ŠUTEKOVÁ Miriam
(-)
dňa 18.1.2022