PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-314, 316/2021
CRD-2263/2021
857
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. januára 2022
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 51., 52. a 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac december 2021
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 51., 52. a 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac december 2021, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
a v súlade s § 63 ods. 3 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 51., 52. a 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac december 2021
BALÁŽ Vladimír
(SMER–SD)
dňa 8.12.2021
FERENČÁK Ján
(-)
dňa 10.12.2021
GALIS Dušan
(SMER-SD)
dňa 10.12.2021
GOGA Ľudovít
(SME RODINA)
dňa 1.12.2021
HABÁNIK Jozef
(SMER-SD)
v dňoch 1.12., 2.12. a 3.12.2021
HAMBÁLEK Augustín
(SMER-SD)
v dňoch 1.12., 2.12. a 3.12.2021
HATTAS Marek
(SaS)
dňa 3.12.2021
HUDECOVÁ Eva
(SME RODINA )
dňa 1.12.2021
KOLLÁR Miroslav
(-)
dňa 9.12.2021
KONDRÓT Maroš
(SMER-SD)
dňa 14.12.2021
KOTLEBA Marek
(ĽS Naše Slovensko)
v dňoch 1.12. a 8.12.2021
KOTLEBA Marian
(ĽS Naše Slovensko)
dňa 8.12.2021
KRUPA Peter
(ĽS Naše Slovensko)
dňa 8.12.2021
LINHART Patrick
(SME RODINA)
dňa 1.12.2021
MARCINKOVÁ Vladimíra
(SaS)
dňa 10.12.2021
MEDVECKÝ Andrej
(ĽS Naše Slovensko)
v dňoch 1.12. a 7.12.2021
MIZÍK Stanislav
(ĽS Naše Slovensko)
dňa 1.12.2021
2
Boris K o l l á r v. r.
SLOBODA Radovan
(SaS)
dňa 10.12.2021
ŠUCA Peter
(SMER-SD)
dňa 3.12.2021
ŠUTEKOVÁ Miriam
(-)
v dňoch 3.12. a 10.12.2021
TARABA Tomáš
(-)
dňa 10.12.2021
VALÁŠEK Tomáš
(-)
dňa 10.12.2021
VAĽOVÁ Jana
(SMER-SD)
v dňoch 3.12., 7.12., 8.12., 9.12.,
10.12. a 14.12.2021
ZAHORČÁK Viliam
(SMER-SD)
v dňoch 8.12., 9.12., 10.12.
a 14.12.2021