PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1925/2021
841
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. decembra 2021
o neospravedlnení neúčasti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac november 2021
K o n š t a t u j e m, že
- podľa záznamov o vykázaní poslancov z rokovacej sály boli podľa § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci november 2021 vykázaní z rokovacej sály poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Milan Mazurek(-)dňa 11. novembra 2021,
Peter Krupa (ĽS Naše Slovensko) dňa 11. novembra 2021,
Andrej Medvecký (ĽS Naše Slovensko) dňa 11. novembra 2021,
Marian Kotleba (ĽS Naše Slovensko) dňa 11. novembra 2021;
- v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa vykázanie z rokovacej sály považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v.r.