PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1098/2021
PREDS-175/2021
650
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. augusta 2021
o neospravedlnení neúčasti poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac júl 2021
A. K o n š t a t u j e m, že
1. podľa záznamu o vykázaní poslanca z rokovacej sály bol podľa § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 32. a 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci júl 2021 vykázaný z rokovacej sály poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
ŠTEFAN KUFFA(-) v dňoch 2. a 23. júla 2021;
2. v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky;
3. podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vzhľadom na neospravedlnenú neúčasť poslanca Štefana Kuffu na dvoch rokovacích dňoch schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca poslanec Štefan Kuffa nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad, ktoré by mu inak patrili 2 ods. 1, § 3, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) na nasledujúci mesiac august 2021;
B. ž i a d a m
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
postupovať podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pri vykonaní straty nárokov poslanca Štefana Kuffu.
v z. Milan L a u r e n č í k v. r.