PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-187/2021
648
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júla 2021
k zmene v zložení Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO
A. b e r i e m n a v e d o m i e
písomné oznámenie predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO z 26. júla 2021 o tom, že dňom 26. júla 2021 sa končí členstvo v Klube poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO na základe rozhodnutia členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO poslancovi Martinovi Čepčekovi,
B.u k l a d á m
vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť zníženie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Martin Čepček) od 27. júla 2021 vrátane.
v z. Gábor G r e n d e l v. r.