PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-182/2021
645
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júla 2021
k zmene v zložení Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
b e r i e m n a v e d o m i e
písomné oznámenie predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti M. Šipoša z 16. júla 2021, doručené predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 22. júla 2021, o tom, že
- dňom 15. júla 2021 2021 prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rastislav Jílek, ktorý bol náhradníkom na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka,
- dňom 16. júla 2021 sa členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti stal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko, ktorý si od 16. júla 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky po tom, ako ho vláda Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021 odvolala z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v.r.