PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-181/2021
643
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júla 2021
o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
1. vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 21. júla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michala Luciaka, odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Michal Luciak začal dňom 22. júla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Viere Leščákovej, ktorá 23. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka, zaniká mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 21. júla 2021.
Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky zostáva Viera Leščáková náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na jej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
v z. Gábor G r e n d e l v. r.