PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1300/2021
641
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. júla 2021
o pridelení informácie o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021 na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2021 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2021 (tlač 616), doručenú 12. júla 2021
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
na prerokovanie do 14. septembra 2021
s tým, že Národnú radu Slovenskej republiky bude informovať o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
v z. Gábor G r e n d e l v. r.