PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-178/2021
638
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. júla 2021
o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
1. vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 15. júla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martina Fecka, odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Martin Fecko začína dňom 16. júla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rastislavovi Jílekovi, ktorý 24. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, zaniká mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021.
Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislav Jílek zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na jej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Boris K o l l á r v. r.