PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1098/2021
620
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 2021
o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na uprázdnený a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
V y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 a 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
dňom 22. júna 2021 nastúpenie náhradníkov za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
- na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Radovan Marcinčin, ktorý od 22. marca 2020 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 náhradník Sebastián Kozarec, narodený 20. augusta 1997, bytom Dechtice.
Boris K o l l á r v. r.