PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-547/2021 NOVÉ ZNENIE
496
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. apríla 2021
o neuplatňovaní mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
A.b e r i e m n a v e d o m i e, že
1. prezidentka Slovenskej republiky po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky vymenovala 1. apríla 2021 novú vládu Slovenskej republiky,
2. opätovným vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
- Eduarda Hegera za predsedu vlády Slovenskej republiky a Igora Matoviča, Jána Budaja, Jaroslava Naďa, Jána Mičovského, Romana Mikulca, Štefana Holého, Veroniky Remišovej za členov vlády Slovenskej republiky ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa naďalej neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
- Richarda Sulíka, Branislava Gröhlinga a Márie Kolíkovej za členov vlády Slovenskej republiky ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa od 1. apríla 2021 neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky;
B.v y h l a s u j e m
3. podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
za stranu Sloboda a Solidarita
na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka nastupuje 1. apríla 2021 náhradník Miroslav Žiak, narodený 27. novembra 1987, bytom Prievidza,
na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga nastupuje 1. apríla 2021 náhradník Milan Laurenčík, narodený 23. septembra 1958, bytom Terchová;
za stranu ZA ĽUDÍ
na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej nastupuje 1. apríla 2021 náhradníčka Alexandra Pivková, narodená 30. septembra 1964, bytom Lučenec.
Boris K o l l á r v. r.