PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-421/2021
494
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. apríla 2021
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac marec 2021
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac marec 2021, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac marec 2021
BALÁŽ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 16. a 19. 3. 2021
BARÁNIK Alojz(SaS)v dňoch 16. – 19. 3. 2021
BRISUDOVÁ Martina (OĽANO) v dňoch 30. – 31. 3. 2021
DRDUL Dominik(OĽANO)dňa 19. 3. 2021
FERENČÁK Ján - v dňoch 16. – 19. 3. 2021
FOLTIN Roman -dňa 19. 3. 2021
GALIS Dušan (SMER–SD) dňa 19. 3. 2021
HABÁNIK Jozef (SMER–SD) dňa 19. 3. 2021
HATTAS Marek (ZA ĽUDÍ) dňa 17. 3. 2021
KAMENICKÝ Ladislav(SMER–SD)v dňoch 16. – 19. 3. 2021
KEREKRÉTI Ján (OĽANO)v dňoch 16. – 19. a 30. – 31. 3. 2021
KMEC Peter -dňa 19. 3. 2021
KRUPA Peter (ĽS Naše Slovensko) dňa 31. 3. 2021
KRÚPA Juraj(OĽANO)dňa 19. 3. 2021
KUFFA Štefan -v dňoch 16. - 19. 3. 2021
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica -dňa 19. 3. 2021
LINHART Patrick(SME RODINA)v dňoch 18. – 19. 3. 2021
MEDVECKÝ Andrej (ĽS Naše Slovensko) dňa 31. 3. 2021
MIERNA Anna(OĽANO)v dňoch 16. - 19. 3. 2021
NEMKY Martin(SMER–SD)dňa 18. 3. 2021
ŇARJAŠ Erik (OĽANO) dňa 19. 3. 2021
2
PČOLINSKÁ Adriana(SME RODINA)v dňoch 16. – 19. a 30. – 31. 3. 2021
PELLEGRINI Peter -v dňoch 17. – 18. 3. 2021
PIVKOVÁ Alexandra(ZA ĽUDÍ)v dňoch 16. – 19. 3. 2021
PUCI Róbert -dňa 19. 3. 2021
SAKOVÁ Denisa - v dňoch 16. – 19. 3. 2021
ŠIMKO Jozef(ĽS Naše Slovensko)v dňoch 17. a 30. 3. 2021
TOMÁŠ Erik -dňa 19. 3. 2021
URBAN Miroslav -dňa 19. 3. 2021
VAĽOVÁ Jana(SMER–SD)dňa 16. 3. 2021
VÁŽNY Ľubomír(SMER–SD)dňa 19. 3. 2021
VONS Peter (OĽANO) v dňoch 16. – 17. 3. 2021
ŽIGA Peter -dňa 19. 3. 2021
Boris K o l l á r v. r.