PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-73/2021
483
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. marca 2021
o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
1. prezidentka Slovenskej republiky 25. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Branislav Gröhling počínajúc dňom 26. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 24. marca 2020 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zaniká mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 25. marca 2021.
Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milan Laurenčík zostáva náhradníkom za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Boris K o l l á r v. r.