PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-70/2021
478
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. marca 2021
o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
1. prezidentka Slovenskej republiky 23. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Miroslav Žiak, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021.
Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak zostáva náhradníkom za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Boris K o l l á r v. r.