PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-55/2021
463
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. marca 2021
o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
1. prezidentka Slovenskej republiky 12. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Mareka Krajčího povereného riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Marek Krajčí počínajúc dňom 13. marca 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sebastiánovi Kozarecovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 12. marca 2021.
Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Sebastián Kozarec zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Boris K o l l á r v. r.