PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-136, 285/2021
457
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. marca 2021
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 23. a 24. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2021
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 23. a 24. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2021, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 23. a 24. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2021
ANDREJUVOVÁ Anna(OĽANO)v dňoch 4. a 5. 2. 2021
BARÁNIK Alojz(SaS)v dňoch 3. – 5. a 24. – 26. 2. 2021
BENČÍK Ján(ZA ĽUDÍ)v dňoch 4. a 5. 2. 2021
BLCHÁČ Ján -v dňoch 25. a 26. 2. 2021
BORGUĽA Martin(SME RODINA)v dňoch 3. - 5. 2. 2021
CMOREJ Peter(SaS)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
ČEKOVSKÝ Kristián(OĽANO)dňa 3. 2. 2021
ĎURICA Ondrej -dňa 26. 2. 2021
FAIČ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 3. – 5. a 24. – 26. 2. 2021
FERENČÁK Ján -v dňoch 5., 25. a 26. 2. 2021
FOLTIN Roman(SaS)v dňoch 3. - 5. 2. 2021
HABÁNIK Jozef(SMER-SD)dňa 3. 2. 2021
KAMENICKÝ Ladislav(SMER–SD)v dňoch 25. a 26. 2. 2021
KEREKRÉTI Ján(OĽANO)v dňoch 3. – 5. a 24. – 26. 2. 2021
KMEC Peter -dňa 26. 2. 2021
KOLLÁR Miroslav -dňa 5. 2. 2021
KUFFA Filip -v dňoch 3. - 5. a 26. 2. 2021
KUFFA Štefan -v dňoch 3. - 5. a 26. 2. 2021
KYSELICA Lukáš(OĽANO)dňa 3. 2. 2021
LEŠČÁKOVÁ Viera(ZA ĽUDÍ)v dňoch 3. a 4. 2. 2021
LIBA Peter(OĽANO)v dňoch 3. - 5. 2. 2021
LINHART Patrick(SME RODINA)v dňoch 3. – 5. a 24. - 26. 2. 2021
2
LUKÁČ Jozef(SME RODINA)v dňoch 3. - 5. 2. 2021
MAJOROVÁ GARSTKOVÁ Jana(OĽANO)dňa 3. 2. 2021
MIHALIK Marcel(OĽANO)v dňoch 4., 5., 24. a 25. 2. 2021
NEMKY Martin(SMER–SD)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
ŇARJAŠ Erik(OĽANO)v dňoch 24. a 25. 2. 2021
OSUSKÝ Peter(SaS)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
PČOLINSKÁ Adriana(SME RODINA)v dňoch 3. – 5. 2. 2021
PČOLINSKÝ Peter(SME RODINA)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
PELLEGRINI Peter -dňa 26. 2. 2021
PETRÁK Ľubomír(SMER–SD)v dňoch 3. – 5. 2. 2021
PODMANICKÝ Ján -dňa 5. 2. 2021
POLLÁK Peter(OĽANO)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
PUCI Róbert -dňa 26. 2. 2021
RAŠI Richard -dňa 26. 2. 2021
SAKOVÁ Denisa -v dňoch 4. a 5. 2. 2021
SALOŇ Marián(SMER–SD)dňa 3. 2. 2021
SUSKO Boris(SMER–SD)v dňoch 3. – 5. 2. 2021
SVRČEK Miloš(SME RODINA)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
SZŐLLŐS
Ján(OĽANO)dňa 24. 2. 2021
ŠOFRANKO Mária(OĽANO)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
ŠUCA Peter(SMER–SD)v dňoch 5., 24. - 26. 2. 2021
ŠUTAJ EŠTOK Matúš -dňa 4. 2. 2021
TARABA Tomáš -v dňoch 3. – 5. a 24. – 26. 2. 2021
TÓTH Vojtech(OĽANO)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
URBAN Miroslav -v dňoch 25. a 26. 2. 2021
VALOCKÝ Jozef(SMER–SD)v dňoch 25. a 26. 2. 2021
VAĽOVÁ Jana(SMER–SD)dňa 26. 2. 2021
VAŠEČKA Richard(OĽANO)v dňoch 24. - 26. 2. 2021
VÁŽNY Ľubomír(SMER–SD)dňa 26. 2. 2021
ŽIGA Peter -v dňoch 3. – 5. a 26. 2. 2021
Boris K o l l á r v. r.