PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2257/2020
366
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. januára 2021
o neospravedlnení neúčasti poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac december 2020
K o n š t a t u j e m, že
- podľa záznamu o vykázaní poslanca z rokovacej sály bol podľa § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci december 2020 vykázaný z rokovacej sály poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Marian KOTLEBA(ĽS Naše Slovensko)dňa 9. decembra 2020;
- v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.