PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2257/2020
365
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. januára 2021
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 18., 19. a 20. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac december 2020
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 18., 19. a 20. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac december 2020, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 18., 19. a 20. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac december 2020
BALÁŽ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 8. - 17. a 28. 12. 2020
BAŠKA Jaroslav(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
BLAHA Ľuboš(SMER–SD)v dňoch 8. - 10. a 28. 12. 2020
BLANÁR Juraj(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
BLCHÁČ Ján -v dňoch 4., 10., 17. a 28. 12. 2020
CMOREJ Peter(SaS)dňa 1. 12. 2020
ČEPČEK Martin(OĽANO)dňa 17. 12. 2020
FAIČ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 17. a 28. 12. 2020
FERENČÁK Ján -v dňoch 4., 10., 17. a 28. 12. 2020
FICO Robert(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
GALIS Dušan(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
HABÁNIK Jozef(SMER–SD)v dňoch 17. a 28. 12. 2020
HALÁK Róbert(OĽANO)v dňoch 8. - 17. 12. 2020
HATTAS Marek(ZA ĽUDÍ)v dňoch 1. - 4. 12. 2020
HUDECOVÁ Eva(SME RODINA)v dňoch 8. - 10. 12. 2020
HUS Igor(OĽANO)dňa 10. 12. 2020
JARJABEK Dušan(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
KAMENICKÝ Ladislav(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
KARAHUTA Jaroslav(SME RODINA)dňa 17. 12. 2020
KEREKRÉTI Ján(OĽANO)v dňoch 1. - 10. 12. 2020
2
KÉRY Marián(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
KMEC Peter -dňa 28. 12. 2020
KOLLÁR Boris(SME RODINA)v dňoch 1. a 2. 12. 2020
KOLLÁR Miroslav(ZA ĽUDÍ)v dňoch 2. a 17. 12. 2020
KONDRÓT Maroš(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
KOTLEBA Marek(ĽS Naše Slovensko)dňa 4. 12. 2020
KRUPA Peter(ĽS Naše Slovensko)dňa 4. 12. 2020
KUBÁNEK Stanislav(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
KUFFA Štefan -v dňoch 17. a 28. 12. 2020
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica -v dňoch 17. a 28. 12. 2020
MARCINKOVÁ Vladimíra(ZA ĽUDÍ)dňa 17. 12. 2020
MEDVECKÝ Andrej(ĽS Naše Slovensko)v dňoch 1., 2. a 4. 12. 2020
MUŇKO Dušan(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
NEMKY Martin(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
PELLEGRINI Peter -v dňoch 17. a 28. 12. 2020
PETRÁK Ľubomír(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
PUCI Róbert -v dňoch 17. a 28. 12. 2020
RAŠI Richard -dňa 28. 12. 2020
RICHTER Ján(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
SAKOVÁ Denisa -dňa 28. 12. 2020
SALOŇ Marián(SMER–SD)v dňoch 17. a 28. 12. 2020
SLOBODA Radovan(SaS)v dňoch 10. a 17. 12. 2020
STREDÁK Anton(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
SUSKO Boris(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
ŠIMKO Jozef(ĽS Naše Slovensko)v dňoch 9. a 28. 12. 2020
ŠUCA Peter(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
ŠUTAJ EŠTOK Matúš -v dňoch 17. a 28. 12. 2020
TAKÁČ Richard(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
TOMÁŠ Erik -v dňoch 17. a 28. 12. 2020
URBAN Miroslav(ĽS Naše Slovensko)v dňoch 17. a 28. 12. 2020
VALOCKÝ Jozef(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
VAĽOVÁ Jana(SMER–SD)v dňoch 1. - 4. a 28. 12. 2020
VÁŽNY Ľubomír(SMER–SD)dňa 28. 12. 2020
ZAHORČÁK Viliam(SMER–SD)v dňoch 10. a 28. 12. 2020
ZÁBORSKÁ Anna(OĽANO)dňa 4. 12. 2020
ŽIGA Peter -v dňoch 17. a 28. 12. 2020
Boris K o l l á r v. r.