PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2004/2020
348
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. decembra 2020
o neospravedlnení neúčasti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac november 2020
K o n š t a t u j e m, že
- podľa záznamu o vykázaní poslancov z rokovacej sály boli podľa § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci november 2020 vykázaní z rokovacej sály poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Martin BELUSKÝ(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Ondrej ĎURICA(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Eduard KOČIŠ(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Marek KOTLEBA(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Marian KOTLEBA(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Peter KRUPA(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Milan MAZUREK(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Stanislav MIZÍK(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Rastislav SCHLOSÁR(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Miroslav SUJA(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Jozef ŠIMKO(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020
Miroslav URBAN(ĽS Naše Slovensko)dňa 3. novembra 2020;
- v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
v z. Gábor G r e n d e l v. r.