PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1609/2020
292
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. októbra 2020
o neospravedlnení neúčasti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac september 2020
K o n š t a t u j e m, že
- podľa záznamu o vykázaní poslancov z rokovacej sály boli podľa § 32 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci september 2020 vykázaní z rokovacej sály poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Peter KRUPA(ĽS Naše Slovensko)dňa 2. septembra 2020
Milan MAZUREK(ĽS Naše Slovensko)dňa 2. septembra 2020
Andrej MEDVECKÝ(ĽS Naše Slovensko)dňa 2. septembra 2020;
- v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.