PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1308/2020
172
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. augusta 2020
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 9. a 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac júl 2020
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 9. a 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac júl 2020, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 9. a 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac júl 2020
BALÁŽ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 14. a 15. 7. 2020
BLCHÁČ Ján -dňa 10. 7. 2020
ČEPČEK Martin(OĽANO)dňa 23. 7. 2020
FERENČÁK Ján -dňa 10. 7. 2020
FOLTIN Roman(SaS)dňa 23. 7. 2020
GALIS Dušan(SMER-SD)dňa 10. 7. 2020
HALGAŠOVÁ Jarmila(SaS)dňa 10. 7. 2020
HABÁNIK Jozef(SMER-SD)v dňoch 7. – 15. 7. 2020
HERÁK Ján(OĽANO)dňa 8. 7. 2020
HLINKA Jozef(SME RODINA)dňa 10. 7. 2020
KARAHUTA Jaroslav(SME RODINA)dňa 10. 7. 2020
KONDRÓT Maroš(SMER-SD)dňa 23. 7. 2020
KOTLEBA Marek(ĽS Naše Slovensko)dňa 23. 7. 2020
KREMSKÝ Peter(OĽANO)dňa 23. 7. 2020
KUČERA Karol(OĽANO)v dňoch 14. a 15. 7. 2020
KUFFA Štefan -dňa 23. 7. 2020
LIBA Peter(OĽANO)dňa 23. 7. 2020
MARCINKOVÁ Vladimíra(ZA ĽUDÍ)dňa 23. 7. 2020
PČOLINSKÁ Adriana(SME RODINA)dňa 23. 7. 2020
2
PROČKO Jozef(OĽANO)dňa 23. 7. 2020
SLOBODA Radovan(SaS)dňa 23. 7. 2020
TÓTH Vojtech(OĽANO)dňa 15. 7. 2020
URBAN Miroslav(ĽS Naše Slovensko)dňa 23. 7. 2020
VAĽOVÁ Jana(SMER-SD)dňa 10. 7. 2020
v z. Gábor G r e n d e l v. r.