PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1089/2020
157
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 2020
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac jún 2020
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac jún 2020, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedenej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac jún 2020
BALÁŽ Vladimír(SMER-SD)dňa 5. 6. 2020
BAŠKA Jaroslav(SMER-SD)dňa 5. 6. 2020
BLCHÁČ Ján(SMER-SD)dňa 4. 6. 2020
BLANÁR Juraj(SMER-SD)dňa 9. 6. 2020
BRISUDOVÁ Martina(OĽANO)dňa 9. 6. 2020
ČEKOVSKÝ Kristián(OĽANO)dňa 9. 6. 2020
FERENČÁK Ján(SMER-SD)dňa 5. 6. 2020
FICO Robert(SMER-SD)dňa 5. 6. 2020
GALIS Dušan(SMER-SD)dňa 5. 6. 2020
KUFFA Filip -v dňoch 4. a 5. 6. 2020
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica(SMER-SD)dňa 9. 6. 2020
LUKÁČ Jozef(SME RODINA)dňa 5. 6. 2020
MARCINKOVÁ Vladimíra(ZA ĽUDÍ)v dňoch 4. a 5. 6. 2020
MIZÍK Stanislav(ĽS Naše Slovensko)dňa 10. 6. 2020
PELLEGRINI Peter(SMER-SD)dňa 10. 6. 2020
PUCI Róbert(SMER-SD)dňa 5. 6. 2020
RAŠI Richard(SMER-SD)dňa 9. 6. 2020
SAKOVÁ Denisa(SMER-SD)v dňoch 3. - 5. a 10. 6. 2020
SLOBODA Radovan(SaS)dňa 5. 6. 2020
2
ŠEBOVÁ Zuzana(SME RODINA)dňa 5. 6. 2020
ŠUDÍK Tomáš(OĽANO)dňa 9. 6. 2020
ŠUTAJ EŠTOK Matúš(SMER-SD)dňa 5. 6. 2020
TOMÁŠ Erik(SMER-SD)dňa 10. 6. 2020
ŽIGA Peter(SMER-SD)dňa 10. 6. 2020
Boris K o l l á r v. r.