PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-917/2020
126
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. júna 2020
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac máj 2020
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac máj 2020, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedenej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac máj 2020
BALÁŽ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 15. a 20. 5. 2020
BAŠKA Jaroslav(SMER-SD)dňa 19. 5. 2020
BLCHÁČ Ján(SMER-SD)dňa 15. 5. 2020
CMOREJ Peter(SaS)dňa 20. 5. 2020
FERENČÁK Ján(SMER-SD)dňa 15. 5. 2020
FICO Robert(SMER-SD)v dňoch 15., 19. a 20. 5. 2020
FOLTIN Roman(SaS)dňa 15. 5. 2020
GALIS Dušan(SMER-SD)dňa 15. 5. 2020
GYIMESI Juraj(OĽANO)v dňoch 12. – 20. 5. 2020
HABÁNIK Jozef(SMER-SD)dňa 20. 5. 2020
HATTAS Marek(ZA ĽUDÍ)dňa 15. 5. 2020
KARAHUTA Jaroslav(SME RODINA)dňa 15. 5. 2020
KAŠPER Igor(SME RODINA)dňa 20. 5. 2020
KOLLÁR Miroslav(ZA ĽUDÍ)dňa 15. 5. 2020
KUFFA Filip -v dňoch 19. a 20. 5. 2020
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica(SMER-SD)v dňoch 14. a 15. 5. 2020
MIERNA Anna(OĽANO)dňa 15. 5. 2020
MIZÍK Stanislav(ĽS Naše Slovensko)dňa 15. 5. 2020
PČOLINSKÝ Peter(SME RODINA)v dňoch 19. a 20. 5. 2020
POLLÁK Peter (OĽANO) v dňoch 12. - 15. 5. 2020
2
SAKOVÁ Denisa(SMER-SD)dňa 20. 5. 2020
ŠELIGA Juraj(ZA ĽUDÍ)dňa 13. 5. 2020
ŠIMKO Jozef(ĽS Naše Slovensko)dňa 15. 5. 2020
ŠUDÍK Tomáš(OĽANO)dňa 19. 5. 2020
TOMÁŠ Erik(SMER-SD)v dňoch 19. a 20. 5. 2020
URBAN Miroslav(ĽS Naše Slovensko)dňa 15. 5. 2020
VAĽOVÁ Jana(SMER-SD)v dňoch 12. – 15. 5. 2020
ŽIGA Peter(SMER-SD)dňa 20. 5. 2020
Boris K o l l á r v. r.