PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-766/2020
81
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. mája 2020
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 4., 5. a 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac apríl 2020
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 4., 5. a 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac apríl 2020, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 4., 5. a 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac apríl 2020
BALÁŽ Vladimír(SMER–SD)v dňoch 3. a 28. 4. 2020
BARÁNIK Alojz(SaS)v dňoch 1. – 3. a 7. 4. 2020
BLCHÁČ Ján(SMER-SD)v dňoch 7. a 23. 4. 2020
CIGÁNIKOVÁ Jana(SaS)dňa 30. 4. 2020
FAIČ Vladimír(SMER-SD)v dňoch 1. – 3. a 7. 4. 2020
FERENČÁK Ján(SMER-SD)v dňoch 3., 24. a 30. 4. 2020
FICO Robert(SMER-SD)v dňoch 24. a 28. 4. 2020
KOTLEBA Marian(ĽS Naše Slovensko)dňa 30. 4. 2020
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica(SMER-SD)dňa 3. 4. 2020
MARCINKOVÁ Vladimíra(ZA ĽUDÍ)dňa 1. 4. 2020
PIVKOVÁ Alexandra(ZA ĽUDÍ)dňa 24. a 30. 4. 2020
STANČÍK Andrej(OĽANO)v dňoch 1. – 3. 4. 2020
ŠEBOVÁ Zuzana(SME RODINA)v dňoch 1. – 3. 4. 2020
ŠOFRANKO Mária(OĽANO)v dňoch 1. 3., 7. a 20. 30.4. 2020
TAKÁČ Richard(SMER-SD)dňa 3. 4. 2020
URBAN Miroslav(ĽS Naše Slovensko)v dňoch 20. – 30. 4. 2020
VAŠEČKA Richard(OĽANO)dňa 2. 4. 2020
Boris K o l l á r v. r.