PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-402/2020
41
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. apríla 2020
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 1., 2. a 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac marec 2020
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 1., 2. a 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac marec 2020, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedených schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 1., 2. a 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac marec 2020
BARÁNIK Alojz(SaS)v dňoch 24. a 25. 3. 2020
FAIČ Vladimír(SMER-SD)v dňoch 24. a 25. 3. 2020
GALIS dušan(SMER-SD)v dňoch 24. a 25. 3. 2020
LAŠŠÁKOVÁ Ľubica(SMER-SD)dňa 25. 3. 2020
STANČÍK Andrej(OĽANO)v dňoch 20., 24. a 25. 3. 2020
ŠEBOVÁ Zuzana(SME RODINA)dňa 25. 3. 2020
ŠOFRANKO Mária(OĽANO)v dňoch 20., 24. a 25. 3. 2020
Boris K o l l á r v. r.