PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-453/2020
10
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. marca 2020
o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
A. b e r i e m n a v e d o m i e, že
prezidentka Slovenskej republiky po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vymenovala 21. marca 2020 podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 110 ods. 1 a čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky
- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča do funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky a
- poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja, Jaroslava Naďa, Eduarda Hegera, Mareka Krajčího, Jána Mičovského, Romana Mikulca, Milana Krajniaka, Štefana Holého, Richarda Sulíka, Branislava Grӧhlinga, Veroniku Remišovú a Máriu Kolíkovú za členov vlády Slovenskej republiky.
Vymenovaním za členov vlády Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky neuplatňuje.
B.v y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
dňom 22. marca 2020 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
namiesto poslanca Igora Matoviča nastupuje náhradník Radovan Marcinčin, narodený28. 4. 1970, bytom Spišská Nová Ves,
namiesto poslanca Jána Budaja nastupuje náhradník Marek Šefčík, narodený 20. 6. 1978, bytom Holíč,
namiesto poslanca Jaroslava Naďa nastupuje náhradník Juraj Gyimesi, narodený24. 8. 1980, bytom Kráľovský Chlmec,
namiesto poslanca Eduarda Hegera nastupuje náhradník Richard Nemec, narodený3. 5. 1972, bytom Bratislava,
namiesto poslanca Mareka Krajčího nastupuje náhradník Sebastián Kozarec, narodený20. 8. 1997, bytom Dechtice,
namiesto poslanca Jána Mičovského nastupuje náhradník Vojtech Tóth, narodený7. 11. 1980, bytom Košice,
namiesto poslanca Romana Mikulca nastupuje náhradník Vladimír Zajačik, narodený5. 12. 1948, bytom Rejdová,
za hnutie SME RODINA
namiesto poslanca Milana Krajniaka nastupuje náhradník Jozef Hlinka, narodený14. 6. 1963, bytom Bratislava,
namiesto poslanca Štefana Holého nastupuje náhradníčka Eva Hudecová, narodená16. 8. 1989, bytom Nitra,
za stranu Sloboda a Solidarita
namiesto poslanca Richarda Sulíka nastupuje náhradník Miroslav Žiak, narodený27. 11. 1987, bytom Prievidza,
namiesto poslanca Branislava Grӧhlinga nastupuje náhradník Milan Laurenčík, narodený 23. 9. 1958, bytom Terchová,
za stranu ZA ĽUDÍ
namiesto poslankyne Veroniky Remišovej nastupuje náhradník Marek Antal, narodený12. 8. 1966, bytom Košice,
namiesto poslankyne Márie Kolíkovej nastupuje náhradníčka Alexandra Pivková, narodená 30. 9. 1964, bytom Lučenec.
Boris K o l l á r v. r.