PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-453/2020
9
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. marca 2020
o uplatňovaní mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
A.b e r i e m n a v e d o m i e, že
1. prezidentka Slovenskej republiky 20. marca 2020 po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky prijala podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky demisiu vlády Slovenskej republiky;
2. prijatím demisie vlády Slovenskej republiky a po vymenovaní novej vlády Slovenskej republiky 21. marca 2020 si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER sociálna demokracia Peter Pellegrini, Richard Raši, Denisa Saková, Ján Richter, Peter Žiga, Ladislav Kamenický a Ľubica Laššáková,
- uplatnením ich mandátu 21. marca 2020 zanikol mandát poslanca za stranu SMER sociálna demokracia Augustínovi Hambálkovi, Vladimírovi Jánošíkovi, Jánovi Kvorkovi, Zdenkovi Svobodovi, Branislavovi Ondrušovi, Pavlovi Gogovi a Márii Janíkovej, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty uvedených poslancov;
3. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.
Boris K o l l á r v. r.