PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-428./2020
5
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 2020
o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
V y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nastúpenie náhradníkov dňom 20. marca 2020
na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 takto:
- na zaniknutý mandát poslankyne Danice Mikovčákovej nastupuje za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko náhradník Miroslav Suja, narodený 7. apríla 1976, bytom Detva;
- na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradníčka Jarmila Halgašová, narodená 23. apríla 1963, bytom Bratislava,
- na zaniknutý mandát poslanca Andreja Kisku nastupuje za stranu ZA ĽUDÍ náhradník Tomáš Lehotský, narodený 16. januára 1980, bytom Poprad,
- na zaniknutý mandát poslanca Juraja Drobu nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradník Karol Galek, narodený 14. júla 1979, bytom Svit.
Andrej D a n k o v. r.