PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-43/2020
3
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. marca 2020
k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky
1. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Kiska mi 18. marca 2020 doručil písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
2. mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Kisku zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 18. marca 2020.
Andrej D a n k o v. r.