PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-428/2020
6
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 2020
o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
A.beriem na vedomie, že
sa neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
za stranu SMER – sociálna demokracia:
- Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho, Denisy Sakovej, Jána Richtera, Petra Žigu, Ladislava Kamenického a Ľubice Laššákovej, ktorí členovia vlády Slovenskej republiky; ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje;
B.v y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020
za stranu SMER – sociálna demokracia
namiesto poslanca Petra Pellegriniho nastupuje 20. marca 2020 náhradník Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava,
namiesto poslanca Richarda Rašiho nastupuje 20. marca 2020 náhradník Vladimír Jánošík, narodený 6. januára 1966, bytom Lipany,
namiesto poslankyne Denisy Sakovej nastupuje 20. marca 2020 náhradník Ján Kvorka, narodený 28. januára 1955, bytom Blatnica,
namiesto poslanca Jána Richtera nastupuje 20. marca 2020 náhradník Zdenko Svoboda, narodený 23. júna 1982, bytom Nitra,
namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje 20. marca 2020 náhradník Branislav Ondruš, narodený 28. marca 1973, bytom Bratislava,
namiesto poslanca Ladislava Kamenického nastupuje 20. marca 2020 náhradník Pavol Goga, 24. júna 1963, bytom Topoľčany,
0
namiesto poslankyne Ľubice Laššákovej nastupuje 20. marca 2020 náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske.
Andrej D a n k o v. r.