PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-30/2020
1965
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. marca 2020
o neospravedlnení neúčasti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac február 2020
A. konštatujem, že
1.podľa záznamu o vykázaní poslancov z rokovacej sály boli podľa § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci február 2020 vykázaní z rokovacej sály poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Martin POLIAČIKv dňoch 18. a 19. február 2020
Miroslav BEBLAVÝv dňoch 18. a 19. február 2020
Jozef MIHÁLv dňoch 18. a 19. február 2020
Simona PETRÍKv dňoch 18. a 19. február 2020
Viera DUBAČOVÁv dňoch 18. a 19. február 2020
Alan SUCHÁNEKv dňoch 18. a 19. február 2020;
2.v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky;
3.podľa § 7 ods. 1 a § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanci Martin Poliačik, Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Simona Petrík, Viera Dubačová a Alan Suchánek vzhľadom na neospravedlnenú neúčasť podľa § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na dvoch rokovacích dňoch schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, strácajú nárok na polovicu platu za nasledujúci mesiac, t. j. marec 2020;
2
B. žiadam
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
postupovať podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pri vykonaní straty nárokov.
Andrej D a n k o v. r.