PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-30/2020
1964
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. marca 2020
o ospravedlnení neúčasti poslancov na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2020
Na základe písomných žiadostí poslancov Národnej rady Slovenskej republikyo ospravedlnenie ich neúčasti na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2020, po posúdení dôvodov neúčasti poslancov na rokovacích dňoch uvedenej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na základe vyjadrení predsedov poslaneckých klubov
v súlade s § 63 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o s p r a v e d l ň u j e m
neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac február 2020
ANTAL Peter(MOST–HÍD)v dňoch 19., 20. a 26. 2. 2020
BALÁŽ Vladimír(SMER–SD)dňa 26. 2. 2020
BUČEK Jozef(SMER–SD)v dňoch 18. - 26. 2. 2020
BURIAN Jozef(SMER–SD)v dňoch 18. - 26. 2. 2020
ČAPLOVIČ Dušan(SMER–SD)v dňoch 18. - 21. 2. 2020
GLVÁČ Martin(SMER–SD)v dňoch 18. - 21. 2. 2020
GRÖHLING Branislav(SaS)dňa 25. 2. 2020
HRNČIAR Andrej(MOST–HÍD)v dňoch 25. a 26. 2. 2020
CHOMA Igor(SMERSD)dňa 21. 2. 2020
KECSKÉS Ján(ĽS Naše Slovensko)dňa 18. 2. 2020
KIŠŠOVÁ Jana -dňa 21. 2. 2020
KOTLEBA Marian(ĽS Naše Slovensko)dňa 18. 2. 2020
KRUPA Peter(ĽS Naše Slovensko)dňa 18. 2. 2020
LAURENČÍK Milan(SaS)dňa 20. 2. 2020
MACHÁČKOVÁ Katarína -v dňoch 18. – 21. a 26. 2. 2020
MIZÍK Stanislav(ĽS Naše Slovensko)v dňoch 18. - 21. 2. 2020
MORA Ján -v dňoch 18. - 21. 2. 2020
NEHÉZOVÁ Jana -v dňoch 20. - 26. 2. 2020
2
PANÁČEK Milan(SMER–SD)v dňoch 25. a 26. 2. 2020
REMIŠOVÁ Veronika -v dňoch 20. a 21. 2. 2020
SHAHZAD Silvia(OĽANO)dňa 20. 2. 2020
ŠPÁNIK Milan -v dňoch 19., 21. a 26. 2. 2020
VÖRÖS Péter(MOST–HÍD)v dňoch 18. - 26. 2. 2020
ŽARNAY Oto -v dňoch 18. a 19. 2. 2020
ŽITŇANSKÁ Lucia -dňa 25. 2. 2020
Andrej D a n k o v. r.