PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1496/2019
1666
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júla 2019
o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na zaniknuté a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
V y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
dňom 8. júla 2019 nastúpenie náhradníkov
na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí boli zvolení a stali sa poslancami Európskeho parlamentu, a na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky5. marca 2016, takto:
-namiesto poslanca Miroslava Číža nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia náhradník Marek Mitterpák, narodený 9. januára 1975, bytom Košice,
-namiesto poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradník Marián Viskupič, narodený 18. októbra 1977, bytom Šúrovce,
-namiesto poslanca Eugena Jurzycu nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita
náhradník Jakub Nedoba, narodený 16. júna 1988, bytom Bratislava,
- namiesto poslanca Milana Uhríka nastupuje za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko náhradník Marián Chmelár, narodený 17. marca 1960, bytom Bratislava.
Andrej D a n k o v. r.