PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-477-1/2019, PREDS-218/2019
1476
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 2019
o vyhlásení nastúpenia náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
A. b e r i e m n a v e d o m i e, že
vláda Slovenskej republiky na rokovaní 20. februára 2019 vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Bagačku dňom 15. marca 2019 za štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
B. v y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1, 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera nastupuje dňom 20. marca 2019 za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Mojš, narodený 11. novembra 1956, bytom Likavka;
C. k o n š t a t u j e m, že
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Michalovi Bagačkovi, ktorý23. marca 2016 nastúpil ako náhradník za stranu SMER - sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Jána Richtera, v súlade s jeho vyhlásením, zanikol mandát náhradníka a zostáva na tej istej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Andrej D a n k o v. r.