PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-410/2016
11
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 2016
o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o uplatňovaní mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
A. b e r i e m n a v e d o m i e, že
1. prezident Slovenskej republiky 23. marca 2016 po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky prijal demisiu vlády Slovenskej republiky a následne vymenoval novú vládu Slovenskej republiky,
2. vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
- Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Petra Žigu a Jána Richtera znovu za predsedu vlády Slovenskej republiky a za členov vlády Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ich mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa naďalej neuplatňuje,
- Petra Pellegriniho, Lucie Žitňanskej, Lászlóa Sólymosa za členov vlády Slovenskej republiky ich mandát poslanca od 24. marca 2016 sa neuplatňuje podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky;
B. v y h l a s u j e m
3. podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
namiesto poslanca Petra Pellegriniho za stranu SMER sociálna demokracia nastupuje 24. marca 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Nemky, ktorý 23. marca 2016 nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka,
namiesto poslankyne Lucie Žitňanskej za stranu MOST HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradník Péter Vörös, narodený 3. apríla 1966, bytom Komárno,
namiesto poslanca Lászlóa Sólymosa za stranu MOST HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradníčka Irén Sárközy, narodená 2. marca 1970, bytom Dunajská Streda.
4. Po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER sociálna demokraciaJán Počiatek, Ľubomír Vážny a Ľubomír Jahnátek,
- uplatnením ich mandátu 24. marca 2016 zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER sociálna demokracia Milanovi Mojšovi a Ladislavovi Andreánskemu, ktorí nastúpili ako náhradníci na neuplatňované mandáty poslancov Ľubomíra Vážneho a Ľubomíra Jahnátka,
- podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.
Andrej D a n k o v. r.